Provádíme svařování kovových součástí a polotovarů. Klademe důraz na správný pracovní postup. Našim základním kritériem je kvalita provedení a tím i bezpečnost, spolehlivost a životnost produktu. Používáme různé techniky. Zaměřujeme se na metody svařování dle normy EN ISO 4063 a ČSN EN 287-1. Zejména se jedná o metody svařování TIG, MIG, MAG a MMA, které jsou využívané a platné ve všech zemích EU.

  • TIG – metoda svařování elektrickým obloukem mezi netavící se elektrodou a svařovaným materiálem v ochranné atmosféře plynu. Jedná se o svařování wolframovou elektrodou. Metodu TIG lze využít například při svařování tenkých materiálů, složitých konstrukcí, trubek, nábytku a podobně.  
  • MIG – metoda svařování elektrickým obloukem mezi elektrodou a svařovaným materiálem a je prováděno v ochranném plynu dodávaným z tlakové láhve nebo plynového rozvodu. Ochranný plyn je inertní, chemicky nereaguje s roztavenou hmotou. Metodu MIG lze využít například při svařování oceli, nerezové oceli, hliníku, mědi, slitin hliníku a mědi a podobně. 
  • MAG – metoda je stejná jako u MIG tj. svařování elektrickým obloukem mezi elektrodou a svařovaným materiálem a je prováděno v ochranném plynu dodávaným z tlakové láhve nebo plynového rozvodu. Ochranný plyn je zde ale aktivní a chemicky reaguje s roztavenou hmotou. Metodu MAG lze využít například při svařování slitin hliníku, ocelových konstrukcí a podobně. 
  • MMA – metoda svařování pomocí hoření oblouku mezi svařovaným materiálem a obalenou elektrodou. Jedná se o ruční svařování. Metodu MMA lze využít například při svařování oceli, neželezných kovů a podobně. Hodí se pro svařování špatně přístupných míst.

Naše společnost provádí nedestrukční metody posouzení kvality svarových spojů. Jedná se o posouzení svarových spojů pomocí RTG, ultrazvuku a využití magnetické metody. 

  • Posouzení ultrazvukem – základní nedestruktivní metoda. Založena na průchodu ultrazvukového vlnění materiálem. Průchodem ultrazvukového vlnění dochází ke zmenšení intenzity vlnění a zmenšení amplitudy kmitů. 
  • Magnetická metoda – využívá se pro magnetické materiály. Metoda využívá princip rozptylových polí. Magnetické pole v místě vady vystoupí nad povrch materiálu, což se dá zviditelnit například použitím magnetického prášku. 
  • RTG metoda – tato metoda využívá rentgenové záření. Pomocí rentgenového přístroje dojde k prozáření materiálu.