Naše společnost provádí práce spojené s domovními a průmyslovými elektroinstalacemi. Provádíme nejenom dodávku materiálu, ale také montáž a servisní služby. Jedná se o položení elektrického vedení i jeho upevnění, zapojení krabic, proměření obvodů apod.

Zapojování veškerých elektroinstalací je prováděno dle platných norem a zákonů tak, aby vyhovovalo podmínkám pro jejich provoz a údržbu.
Do našich služeb v oblasti elektroinstalací patří:

  • zapojování veřejného osvětlení,
  • výstavba sítě nízkého napětí, 
  • výstavba přípojek nízkého napětí, 
  • montáž a instalace strukturované kabeláže
  • montáž a servis televizních rozvodů,
  • montáž a servis satelitních rozvodů,
  • instalace přijímacích antén
  • elektroinstalace vzduchotechniky,
  • elektroinstalace klimatizací